Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Eurocon

Engineering consultancy with broad competence

Eurocon

Eurocon är en teknikkonsult som erbjuder ingenjörstjänster, inom branscherna skog, energi, kemi, gruva, verkstad samt livs- och läkemedel. Detta är branscher där Eurocon förfogar över både hög kompetens och starka nätverk. Visionen är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare som vill bygga och optimera för en hållbar framtid.Tjänster inom flera ingenjörsdiscipliner

Eurocon är en teknikkonsult med fokus på att hjälpa kunder öka effektiviteten och lönsamheten i nya och befintliga anläggningar och projekt. Bolaget startades av sju ingenjörer år 1990 och har sedan dess vuxit till en koncern med över 200 medarbetare och med en stark ställning på de orter där bolaget är etablerat. Historiskt har fokus legat på skogsindustrin men idag erbjuder Eurocon även ingenjörstjänster, inom energi, kemi, gruva, verkstad samt livs- och läkemedel. Detta är branscher där bolaget förfogar över både hög kompetens och starka nätverk. Det är också branscher med tydliga synergier, dem emellan. Automationslösningar behövs till exempel överallt och drygt hälften av Eurocons 200 anställda är automationsingenjörer. Kompetensen innefattar disciplinerna projektledning, process, mekanik och anläggning, elkraft, el och instrument, system och IT, HVAC och fjärrvärme.

Etablerade kontor finns i Kiruna, Härnösand, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Karlshamn och Örnsköldsvik där huvudkontoret ligger idag. Under 2017 förvärvades KLT Konsult med huvudkontor i Växjö. Förvärvet gav även geografisk närvaro i Kalmar, Kristianstad och Västervik vilket stärker tjänsteutbudet i södra Sverige. Eurocons vision är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare som vill bygga och optimera för en hållbar framtid.

Teknisk konsultation och effektiv informationshantering

Eurocon erbjuder konsulttjänster med djup branschkännedom som omfattar hela livscykeln för kundens investering, från förstudie till genomförande, driftsättning och underhåll. Kunderna utgörs nästan uteslutande av större industribolag och kommuner, båda med låg andel fastprisuppdrag. Ungefär hälften av bolagets omsättning kommer från pappers- och massaindustrin. Utöver tekniska konsulttjänster, vilka står för över 90 procent av bolagets verksamhet, erbjuder Eurocon även ett antal egenutvecklade verktyg och system för effektiv informationshantering som också används i den egna konsultverksamheten.

Produktverksamheten utgörs främst av det egenutvecklade verktyget SiteBase. Verktyget är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller projekt – från förprojekt till driftsättning och underhållsarbetet. Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase för att till exempel ändra på en krets eller byta en motor. Sedan, när den tas i drift i fabriken övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen. Genom att kombinera SiteBase med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet.

Lönsam tillväxt

Som teknikkonsult utgörs bolagets främsta tillgång av dess medarbetare, och bland riskerna hör svårigheten att rekrytera och behålla kompetent personal i takt med att bolaget växer. Eurocons målsättning är att behålla det lilla bolagets korta beslutsvägar och nära kontakter med det stora bolagets kapacitet. Medarbetarna själva har valt värderingsorden professionellt, stimulerande och lönsamt för att beskriva sin företagskultur. Det är något som Eurcon tar med sig in i framtiden.

Eurocon har visat positivt rörelseresultat varje år sedan starten och det är en tradition som bolaget har för avsikt att bevara. De finansiella målen innefattar att under en rullande femårsperiod öka omsättningen med 100 procent. Expansionen skall göras med bibehållen lönsamhet och skall ske genom organisk tillväxt samt via förvärv. Vidare ska rörelsemarginalen under samma period överstiga 10 procent. Utdelningspolicyn ger utrymme för att halva resultatet efter skatt skall delas ut till aktieägarna med hänsyn till bolagets kapitalbehov för fortsatt expansion, vilket bedöms uppfyllt vid en soliditet på cirka 40 procent. Det finns även en ambition om att inom några år gå från listningen på Aktietorget till introduktion på en reglerad marknadsplats.