Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Fortsatt förtroende för Eurocon i Tyskland

14:38 / 14 June 2011 Eurocon Press release

Zellstoff Stendal GmbH visar fortsatt förtroende för Eurocon som erhållit ett nytt förprojekt för ökad kapacitet i fiberlinjen. Målet är att öka produktionen från dagens 620.000 ton massa per år till 700.000 ton massa per år. Under 2010 genomförde Eurocon en förstudie av säsongsvariationer och kapacitetshöjning hos Stendal.

Eurocon har stor erfarenhet av processlösningar som medför ekonomiskt fördelaktiga lösningar för våra kunder. Det tyska kontoret kommer att genomföra uppdraget tillsammans med våra svenska specialister och samarbetspartners. Ordern från Zellstoff Stendal GmbH är den första ordern för vårt nyetablerade kontor i Tyskland. Totalt beräknas investeringsvolymen för projektet till ca 40 miljoner EURO. För mer information: Peter Johansson VD, Eurocon Consulting AB (publ) 060-67 78 01, 076-767 58 01 mailto:

Peter Gitzen CEO, Eurocon GmbH +4917613629910 mailto:

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ) EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 140 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Eurocon

Show as PDF