Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Delårsrapport januari-juni 2011- Fortsatt god efterfrågan och hög debiteringsgrad

10:08 / 29 August 2011 Eurocon Press release

Perioden 1 januari - 30 juni 2011

 • Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till 83,5 (63,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (7,1) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,7 (7,0) MSEK
 • Resultatet efter schablonskatt uppgick till 7,3 (4,6) MSEK
 • Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,20 (0,13) SEK
 • Goodwillavskrivningarna uppgick till 1,4 (1,2) MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 30,9 (23,5) MSEK och soliditeten till 44,5 (48,4) procent vid periodens slutPerioden 1 april - 30 juni 2011
 • Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till 38,2 (32,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (4,1) MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,6 (4,1) MSEK
 • Resultatet efter schablonskatt uppgick till 2,9 (2,6) MSEK
 • Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till SEK 0,08 (0,07)
 • Goodwillavskrivningarna uppgick till 0,7 (0,6) MSEK

Kommentar av VD Peter Johansson

Under det första halvåret har vi haft god hjälp av en bra konjunktur som resulterat i en omsättningstillväxt. Många av våra kunder investerar för närvarande i produktions- och kvalitetshöjande projekt. Inom industrisegmentet i Sverige upplever vi en hög efterfrågan på våra tjänster och vi har tyvärr varit tvungna att avböja ett antal uppdrag beroende på att våra resurser, trots inhyrda underkonsulter, inte räcker till. Vi ser även förbättringar inom industrisegmentet utanför Sverige och vårt tyska intressebolag har erhållit ett flertal uppdrag.

I dagsläget ser vi ingen avmattning under de kommande månaderna och vi söker därför nya medarbetare på samtliga orter där vi är aktiva och vi hoppas på ett tiotal nyrekryteringar under de kommande två kvartalen.

Vi arbetar även för att kunna etablera oss på ytterligare orter genom organisk tillväxt eller genom förvärv. Det är därför mycket glädjande att vi kunde slutföra förvärvet av Olof Hydlings Ingenjörsbyrå AB i Härnösand, som är ett etablerat teknikkonsultföretag med hög kompetens och god erfarenhet inom framför allt anläggningskonstruktion inom branscherna massa och papper, kemi och energi. Eurocon och Hydlings har under åren haft ett mycket gott samarbete hos ett flertal kunder. Hydlings har dessutom ett antal kunder som vi inte varit aktiva hos tidigare. Den utvärdering som gjorts visar att detta är ett bra förvärv som kommer att bidra till god utveckling för båda parter. Vi ser en bra tillväxtpotential för kontoret i Härnösand.

Den oro för försämrade konjunkturutsikter i världsekonomin som tilltagit i augusti har ännu inte påverkat vår orderingång och beläggning.

Vi har hållit årsstämma samt extra bolagsstämma under perioden. Kallelser och protokoll finns på vår hemsida. För ytterligare information kontakta:

Peter Johansson, VD och koncernchef

Tel: 076-7675801, e-post: mailto:

Marknad och kunder Vi har vunnit nya uppdrag hos bland annat Zellstoff Stendal i Tyskland, Holmen Hallstavik, Metso Paper samt LKAB i Kiruna och Svappavaara. Dessutom har befintliga uppdrag utökats hos SCA Östrand, Holmen Iggesunds Bruk, M-real Husum, Akzo i Örnsköldsvik, Andritz och Domsjö Fabriker.

Medarbetare Medelantalet årsanställda uppgick till 151.

Omsättning och resultatutveckling Totala omsättningen efter andra kvartalet 2011 uppgick till 83,5 (63,4) MSEK, en ökning med 31,7 procent jämfört med samma period 2010. Ökningen kan förklaras med nya uppdrag och redan pågående uppdrag som vuxit. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 9,8 (7,1) MSEK en ökning med 38,0 procent jämfört med samma period 2010. Resultatökningen kommer från personal- och omsättningstillväxt samt ett antal inhyrda underkonsulter.

Eurocon

Show as PDF