Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Eurocon har vunnit en ny order och levererar SiteBase till Boliden

10:07 / 12 September 2011 Eurocon Press release

Eurocons programvara SiteBase fortsätter att ta nya marknadsandelar genom en ny order till Boliden.

I Eurocons leverans ingår produkter i SiteBase produktprogram med i första hand inriktning för projekt men kommer också att integreras med några av Bolidens existerande underhålls-, produktions- och dokumentverktyg. Vi är oerhört inspirerade och glada för det förtroende som Boliden gett oss för att effektivisera och säkra koncernens projekt- och anläggningsarbete.

Konfigurering och anpassning påbörjas omgående och installation, utbildningar och anpassningar sker under hösten.

Vi tackar Boliden för deras förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

För mer information: Mikael Lindqvist Eurocon Engineering AB 070-329 56 02 mailto:

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ) EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Eurocon

Show as PDF