Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Eurocon: Eurocon Consultings valberedning

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 25 april 2012 meddelas härmed att en representant för var och en av de tre största akti...

09:14 / 22 Oct Eurocon Press release

Eurocon: Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden 1 januari - 30 juni 2012 Nettoomsättningen inklusive pågående arbeten uppgick till 83,8 (83,5) MSEKRörelseresultatet uppgick till 7,1 (9,8) M...

09:25 / 27 Aug Eurocon Press release

Eurocon: Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålles onsdag den 25
april 2012 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen,
Domsjö. Registrer...

08:47 / 21 Mar Eurocon Press release