Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Eurocon har fått förnyat förtroende av Statkraft SCA Vind AB (SSVAB)

15:30 / 30 October 2012 Eurocon Press release

Eurocon har fått förtroendet av SSVAB att tillhandahålla projektledningskompetens gällande för vindkraftparkerna Mörttjärnsberget och Ögonfägnaden, avseende entreprenaderna interna elnät, transformatorstation samt transformator. För vindkraftpark Mörtjärnsberget ingår även entreprenaden kraftledning 220 kV.

Uppdraget kommer att hanteras av projektledare och teknikexperter från vårt Sundsvallskontor med stöd av våra kontor i Stockholm och Örnsköldsvik.

Genomförandeprojekten kommer att pågå under 2012-2014 samt omfattar ca 2-4 personer under uppdragstiden.

För mer information: Peter Johansson VD, Eurocon Consulting AB (publ) 060-67 78 01, 076-767 58 01 mailto:

Johan Westman Platschef, Sundsvall 060-67 78 13, 076-767 58 13 mailto:

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ) EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Eurocon

Show as PDF