Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Eurocon Consultings valberedning

 
I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 25
april 2013 meddelas härmed att en representant för var och en av de
...

16:32 / 20 Sep Eurocon Press release

Eurocon får ytterligare ett Vindkraftsuppdrag

Eurocon har fått förtroendet av Varsvik AB att tillhandahålla
konsulttjänster för interna elnät, transformatorstation och
transformator samt kommu...

13:51 / 27 May Eurocon Press release

Eurocon: Delårsrapport januari-mars 2013

Perioden 1 januari - 31 mars 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 38,1 (41,6) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (5,3) MSEK
• Re...

08:42 / 25 Apr Eurocon Press release

Eurocon: Rättelse i årsredovisningen 2012

Det har uppstått ett fel i årsredovisningen gällande koncernens
likvida medel i koncernens kassaflödesanalys på sidan 39 samt i not
25 på sidan 58...

16:19 / 24 Apr Eurocon Press release

Eurocon: Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls torsdag den 25
april 2013 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen,
Domsjö. Registrer...

08:20 / 21 Mar Eurocon Press release