Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Bokslutskommuniké januari - december 2012

08:51 / 25 February 2013 Eurocon Press release

Perioden 1 oktober - 31 december 2012

- Nettoomsättningen uppgick till 43,2 (46,2) MSEK 

- Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (3,8) MSEK

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9 (4,4) MSEK 

- Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (3,1) MSEK 

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,3 (10,0) MSEK

Perioden 1 januari - 31 december 2012

- Nettoomsättningen uppgick till 160,8 (163,7) MSEK 

- Rörelseresultatet uppgick till 15,4 (19,3) MSEK

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,8 (20,7) MSEK 

- Resultat efter skatt uppgick till 10,7 (13,8) MSEK 

- Resultatet per aktie uppgick till 0,26 (0,36) SEK

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,6 (19,9 ) MSEK

- Eget kapital uppgick till 48,4 (46,6) MSEK vilket motsvarade 1,20 (1,22) kronor per aktie 


Förslag till utdelning

- Styrelsen föreslår en utdelning för år 2012 på 0,25 (0,30) SEK/aktie, dvs 10,1 (11,4) MSEK.

Show as PDF