Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon har vunnit ett uppdrag till Södra Cell AB Mörrums bruk i Mörrum

17:02 / 25 April 2013 Eurocon Press release

 

Eurocon har fått förtroendet av Mörrums bruk att tillhandahålla ingenjörskompetens gällande förstudier, förprojekt, utredningar och processtöd för textil- och barrmassalinjen. Projektet kommer att pågå under andra kvartalet 2013 och omfattar 2-3 personer.

För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
Direkt: 060-67 78 01 | Mobil 076-767 58 01 
peter.johansson@eurocon.se

Kjell Jacobsson
VD, Eurocon FLK AB
Direkt: 0454-30 34 44 | Mobil 0708-18 12 20 
kjell.jacobsson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Se nyheten från Eurocon