Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Rättelse i årsredovisningen 2012

16:19 / 24 April 2013 Eurocon Press release

Det har uppstått ett fel i årsredovisningen gällande koncernens likvida medel i koncernens kassaflödesanalys på sidan 39 samt i not 25 på sidan 58. På båda ställena är det angivet att koncernens likvida medel uppgår till 33 290. Rätt summa är 32 290.

En reviderad version av årsredovisningen finns publicerad på bolagets hemsida samt på AktieTorget.
Mer information kan erhållas från: 

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)

Tel: 060-67 78 01, Mobil: 076-767 58 01
mail: peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Se nyheten från Eurocon