Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon Consultings valberedning

16:32 / 20 September 2013 Eurocon Press release

 

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 25 april 2013 meddelas härmed att en representant för var och en av de tre största aktieägarna valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

• Ronald Andersson, representerad av styrelseordförande Lennart Westberg.

• Christer Svanholm, näst störste aktieägare och medlem i styrelsen. 

• PSG Capital, representerat av Richard Hellekant. Utsedd av valberedningen till ordförande som oberoende av styrelse och ledning.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Richard Hellekant, valberedningens ordförande, senast den 28 februari 2014.
tel: +46 8 505 652 94. E-post: richard.hellekant@psgcapital.se


Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 150 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Se nyheten från Eurocon