Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Eurocon Consultings valberedning

11:46 / 2 October 2014 Eurocon Press release

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 29 april 2014 meddelas härmed att en representant för var och en av de tre största aktieägarna valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Ronald Andersson, representerad av styrelseordförande Lennart Westberg.
* Christer Svanholm, näst störste aktieägare och medlem i styrelsen.
* PSG Capital, representerat av Richard Hellekant. Utsedd av valberedningen till ordförande som oberoende av
styrelse och ledning.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Richard Hellekant, valberedningens ordförande, senast den 27 februari 2015.

Tel: +46 8 505 652 94. E-post: richard.hellekant@psgcapital.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 170 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/