Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon: Eurocon har fått förtroende av Holmen Iggesund att leverera programvaran SiteBase© genom sitt helägda dotterbolag Eurocon SiteBase AB

09:49 / 25 February 2014 Eurocon Press release

Eurocon SiteBase AB fortsätter att ta nya marknadsandelar. I leveransen till Holmen Iggesund ingår delar ur mjukvaruprodukten SiteBase©. I projeket ingår i första hand stöd för projektering och anläggningskonstruktion samt integration mot befintligt underhållssystem.

Vi är glada för det förtroende som Holmen gett oss för att effektivisera Holmen Iggesunds projekt- och anläggningsverksamhet. Arbetet och leveransen beräknas pågå under 2014 och kommer att engagera 5-6 personer under den tiden.

För mer information:

Mikael LindqvistEurocon SiteBase AB
070-329 56 02
mikael.lindqvist@eurocon.se

Fakta om Eurocon Eurocon SiteBase AB som är ett helägt dotterbolag till Eurocon, tillhandahåller programsviten SiteBase® som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system.
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 170 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/