Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Eurocon Consultings valberedning

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 28 april 2015 meddelas härmed att en representant för var och en av de tre största ...

10:20 / 27 Oct Eurocon Press release

Eurocon får uppdrag i Asien

Eurocon har fått förtroendet av en kund i Asien avseende Projekt Supervisory Control. Uppdraget omfattar ingenjörstjänster för process och process...

14:35 / 2 Sep Eurocon Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Koncernen januari - juni 2015
Nettoomsättningen uppgick till 101,8 (87,6) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 9,2 (4,8) MSEK
Rö...

08:22 / 31 Aug Eurocon Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Koncernen januari - mars 2015
Nettoomsättningen uppgick till 48,5 (43,5) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 5,5 (4,1) MSEK
Rör...

09:14 / 28 Apr Eurocon Press release

Eurocon: Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2015 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registrering...

08:52 / 27 Mar Eurocon Press release