Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon har fått utökat förtroende av SCA för deras om- och tillbyggnad av Östrands massafabrik

09:00 / 3 November 2015 Eurocon Press release

Eurocon har fått förtroendet av SCA att tillhandahålla konsulttjänster även inom teknikområdet anläggnings-konstruktion i SCA Östrands projekt för att öka kapaciteten av massaproduktion, från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Eurocon kommer att delta med ytterligare 15-20 av sina medarbetare från oktober 2015 fram till produktionsstarten som är beräknad till 2018. Vi är mycket glada och stolta över det fortsatta förtroende som SCA gett oss i detta uppdrag. Projektet kommer att påverka Eurocon positivt under perioden. För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/