Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon får uppdrag i Asien

14:35 / 2 September 2015 Eurocon Press release

Eurocon har fått förtroendet av en kund i Asien avseende Projekt Supervisory Control. Uppdraget omfattar ingenjörstjänster för process och processoptimering av två kompletta massalinjer samt tillhörande återvinning. Projektet startades i augusti 2015 och kommer att avslutas under den senare delen av 2016. Uppdraget kommer att engagera 6-10 personer från Eurocon. Uppdraget har erhållits i samarbete med Elof Hansson International AB.

För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
Tel: +46 76-7675801
peter.johansson@eurocon.se

Christer Svanholm
Process specialist, Eurocon Engineering AB
Tel: +46 76-706968744
christer.svanholm@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Borås, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/