Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Eurocon Consultings valberedning

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 28 april 2016 meddelas härmed att en representant för var och en av de fyra största...

09:39 / 2 Nov Eurocon Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Koncernen april - juni 2016
Nettoomsättningen uppgick till 56,5 (53,3) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (3,7) MSEK
Rörel...

08:49 / 30 Aug Eurocon Press release

Ny beställning från Södra Wood

Eurocon har i sitt dotterbolag Automation West mottagit en order från Södra Wood gällande leverans av el- och automation för styrning av en ny avb...

09:49 / 9 Jun Eurocon Press release

Kommuniké från Årsstämman 2016-04-28

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga
* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstä...

08:16 / 29 Apr Eurocon Press release

Delårsrapport januari - mars 2016

Koncernen januari-mars 2016
Nettoomsättningen uppgick till 51,0 (48,5) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,5) MSEK
Rörel...

08:20 / 28 Apr Eurocon Press release

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls torsdagen den 28 april 2016 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registr...

08:21 / 24 Mar Eurocon Press release

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till 56,8 (47,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (3,9) MSEK Kostnader av engångskaraktär har ...

08:00 / 25 Feb Eurocon Press release