Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon Consultings valberedning

09:39 / 2 November 2016 Eurocon Press release

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 28 april 2016 meddelas härmed att en representant för var och en av de fyra största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Ronald Andersson, utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Christer Svanholm
* PSG Micro Cap, representerat av Richard Hellekant
* Ulf Rask
* Marie Berglund, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Ronald Andersson, valberedningens ordförande, senast den 27 februari 2017.

Tel: +46 70 571 91 62. E-post: ronald.andersson@eurocon.se

Fakta om Eurocon Consulting AB (publ)
EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/