Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2017

Koncernen juli-september 2017
Nettoomsättningen ökade till 45,0 (44,7) MSEK
Rörelseresultatet ökade till 4,7 (3,6) MSEK
Rörel...

08:36 / 31 Oct Eurocon Press release

Eurocons valberedning

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 4 maj 2017 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, ...

13:39 / 22 Sep Eurocon Press release

Delårsrapport januari-juni 2017

Koncernen april-juni 2017
* Nettoomsättningen ökade till 59,2 (56,5) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (7,1) MSEK
* Rörelsemarginalen u...

08:58 / 24 Aug Eurocon Press release

Kommuniké från årsstämman 2017-05-04

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga
* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstä...

08:08 / 5 May Eurocon Press release

Delårsrapport januari - mars 2017

Koncernen januari-mars 2017
Nettoomsättningen ökade till 61,7 (51,0) MSEK
Rörelseresultatet ökade till 9,7 (3,1) MSEK
Rörelsem...

08:00 / 4 May Eurocon Press release

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls torsdagen den 4 maj 2017 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registreri...

08:00 / 3 Apr Eurocon Press release

Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016
Nettoomsättningen ökade till 62,0 (56,8) MSEK
Rörelseresultatet ökade till 6,8 (3,4) MSEK ...

08:06 / 27 Feb Eurocon Press release