Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon har fått uppdraget att implementera överordnad styrning till Södra Cells massafabrik i Värö

09:54 / 9 November 2017 Eurocon Press release

I leveransen ingår styrning av syrgasblekeri, brunmassatvätt samt blekeri med avseende på jämnare produktkvalitet med minskad kemikalieförbrukning och optimering av tvätt samt hantering av produktväxlingar mellan TCF och ECF. Styrningar och modeller kommer att appliceras i Södra Cell Värös befintliga DCS miljö.

Arbetet kommer att sysselsätta en till två ingenjörer under sex månader och har ett totalt ordervärde om cirka 1,5 MSEK.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/