Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Delårsrapport januari-juni 2017

08:58 / 24 August 2017 Eurocon Press release

Koncernen april-juni 2017
* Nettoomsättningen ökade till 59,2 (56,5) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (7,1) MSEK
* Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (12,5) procent
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,5 (7,2) MSEK
* Resultatet efter skatt ökade till 6,0 (5,6) MSEK
* Resultatet per aktie blev 0,14 (0,14) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (12,1) MSEK

Koncernen januari-juni 2017
* Nettoomsättningen ökade till 120,9 (107,5) MSEK
* Rörelseresultatet ökade till 16,8 (10,2) MSEK
* Rörelsemarginalen ökade till 13,9 (9,5) procent
* Resultatet efter finansiella poster ökade till 17,3 (10,3) MSEK
* Resultatet efter skatt ökade till 13,6 (8,0) MSEK
* Resultatet per aktie ökade till 0,32 (0,19) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,1 (15,2) MSEK
* Koncernens likvida medel ökade till 28,6 (21,9) MSEK och soliditeten ökade till 54,6 (51,9) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson 

Även i kvartal två levererar vi en stark rapport och överträffar därmed vårt lönsamhetsmål med marginal. Omsättningen ökade med 4,8 (6,0) procent och landade på 59,2 (56,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (7,1) MSEK med en rörelsemarginal om 12,0 (12,5) procent. Efterfrågan på våra tjänster ökade under första kvartalet 2017 och så har det fortsatt även under det andra kvartalet, framförallt inom skogs- och gruvindustrin.

Omsättningen för halvåret ökade med 12,5 (5,6) procent och landade på 120,9 (107,5) MSEK. Vi redovisar ett rörelseresultat som ökade med 64,6 procent till 16,8 (10,2) MSEK med en rörelsemarginal om 13,9 (9,5) procent. För halvåret noterar vi därmed den högsta omsättningen och rörelseresultatet vi haft i företagets historia.

Inom segmentet Engineering har halvåret varit mycket positivt. Inom skogsindustrin pågår ett antal investeringsprojekt. Vi har under perioden bland annat erhållit uppdrag från Holmen Iggesund och vi bedömer att vi kan vinna ytterligare projekt hos andra kunder under resten av året. Åtagandet för SCA Östrands massafabriks om- och tillbyggnad pågår och de uppföljningar som görs regelbundet visar att projektet framskrider enligt plan för vår del. Även projektet med Elof Hansson International AB och APP med deras fabrik i Indonesien följer planerna efter en senarelagd uppstart. Vi har även vunnit ett antal nya uppdrag av mindre storlek hos befintliga kunder som Mölnlycke Healthcare, LKAB och Valmet. Aktiviteten hos våra kunder i Kiruna har ökat vilket stärkt vår verksamhet längst i norr på ett bra sätt med positiva utsikter för kommande kvartal.

Inom segmentet Produktförsäljning har kunderna varit något avvaktande med investeringar men vi såg en liten förbättring i slutet av första kvartalet och vi lyckades bl. a. vinna ett uppdrag på Akzo i Sundsvall i slutet av perioden som gör att utsikterna förbättrats för kommande kvartal. Det lägre resultatet kommer även av vidareutveckling av nya mjukvaran SiteBase 7. Den lanserades under 2016 och under det kommande året förväntar vi oss nya större affärer.

Vi ser ett antal nya intressanta projekt som vi satsar på att bli involverade i under 2017. För att möta efterfrågan på våra tjänster fortsätter vi att rekrytera nya medarbetare. Kontinuerligt utvärderar vi även ytterligare kompletterande förvärv.

Jag är mycket nöjd med en så stark halvårsrapport och ser med spänning fram emot kommande kvartal. Om resten av 2017 fortsätter på samma sätt ser det mycket bra ut för Eurocon.

Örnsköldsvik i augusti 2017

Peter Johansson, VD och koncernchef

Eurocon är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/