Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocons valberedning

13:39 / 22 September 2017 Eurocon Press release

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 4 maj 2017 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Ronald Andersson, utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Nordea Placeringsfond Småbolagsfond, Norden representerat av Erik Durhan
* Ulf Rask
* Christer Svanholm
* Marie Berglund, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Ronald Andersson, valberedningens ordförande, senast den 26 februari 2018.

Tel: +46 70 571 91 62. E-post: ronald.andersson@eurocon.se

Eurocon är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 200 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/