Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Koncernen april-juni 2018
Nettoomsättningen ökade till 67,5 (59,2) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (7,1) MSEK
Rörelsema...

08:30 / 29 Aug Eurocon Press release

Kommuniké från årsstämman 2018-05-03

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga
* Marie Berglund valdes till ordförande att leda årsstämman....

09:04 / 4 May Eurocon Press release

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

Nettoomsättningen ökade till 70,5 (61,7) MSEK
Rörelseresultatet ökade till 10,0 (9,7) MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till 14,1 (15...

08:30 / 3 May Eurocon Press release

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls torsdagen den 3 maj 2018 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registreri...

08:30 / 3 Apr Eurocon Press release

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Fjärde kvartalet 2017
Nettoomsättningen ökade till 70,6 (62,0) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (6,8) MSEK
Rörelsemar...

08:00 / 26 Feb Eurocon Press release