Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eurocon

Eurocon

Eurocon Consulting: Nytt uppdrag till Indien via dotterbolaget pidab AB

16:43 / 4 March 2019 Eurocon Press release

Eurocons dotterbolag pidab AB har genom sin partner Industri Teknik Bengt Fridh AB erhållit en order på styrsystemshårdvara Siemens SIMATIC PCS7, komplett styrsystem samt med pidab typgodkända Siemens brännarblock. I ordern ingår även konfigurering av de 30 brännarna för pelletsugnen, samt kommunikation till överordnat styrsystem.

Komplett system skall levereras i september 2019 till slutkunden TATA steel i Indien, via Metso.

Detta arbete kommer att ge sysselsättning för ca 2-3 personer under ca sju månader för pidab AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Eurocon har ca 265 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. Eurocons aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (14/12 2007) under kortnamnet (EURO) och handlas via banker och fondkommissionärer. För mer information se www.eurocon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/