Eurocon Consulting AB (publ) har avyttrat sitt ägande i Eurocon MOPSsys AB

15:25 / 1 februari 2018 Eurocon Pressmeddelande

Ibcos Computers Limited, har förvärvat 100 procent av aktierna i Eurocon MOPSsys AB. Eurocon Consulting AB:s ägarandel av Eurocon MOPSsys AB uppgår till 31 procent. Eurocon Consulting AB:s andel av köpeskillingen är ca 7,2 MSEK och är uppdelad så att 5,8 MSEK utbetalas på tillträdesdagen den 1 februari 2018 samt 1,4 MSEK efter 180 dagar i samband med övertagandebokslut, då även ett tillägg eller minskning av köpeskillingen kan komma att göras beroende på nivån på vissa tillgångar och skulder per tillträdesdagen.

Peter Johansson, VD
076-767 58 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 februari 2018.

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Karlshamn, Växjö, Kalmar, Kristianstad, Västervik. Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Härnösand och Kiruna. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 245 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom skogs-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft och installationsteknik, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.