Teknikkonsult med bred kompetens

EUROCON

Eurocon är en teknikkonsult som erbjuder ingenjörstjänster, inom branscherna skog, energi, kemi, gruva, verkstad samt livs- och läkemedel. Detta är branscher där Eurocon förfogar över både hög kompetens och starka nätverk. Visionen är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare som vill bygga och optimera för en hållbar framtid.

Nyckeltal

EUROCON

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 236,5 264,5 284,3
Omsättningstillväxt 10,4% 11,8% 7,5%
Rörelseresultat MSEK 25,8 29,6 32,0
Rörelsemarginal 10,9% 11,2% 11,2%
Vinst per aktie KR 0,49 0,63 0,57
Utdelning per aktie KR 0,35 0,40 0,45
Eget kapital MSEK 78,2 90,7 98,6
Soliditet 50,8% 54,6% 55,6%
Nettoskuld MSEK -1,4 -21,1 -21,9
Antal miljoner aktier 43,6 43,6 43,6

Värdering

EUROCON

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 13,8 14,4 10,7 11,8
P/BV (x) 3,3 4,0 3,2 3,0
EV/S (x) 0,9 1,3 1,0 1,0
EV/EBITDA (x) 7,7 11,2 8,2 7,6
EV/EBIT (x) 8,9 12,7 9,2 8,5
Direktavkastning (%) 6,0% 4,9% 5,9% 6,7%