Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

eWork

Consultancy broker

eWork

Eworks affärsidé bygger på att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt konsulter till rätt projekt. Kärnan i bolagets verksamhet är en databas bestående av över 100 000 konsulter. Konsulterna är inte anställda på eWork utan bolaget fokuserar istället helt på sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag.Konsultdatabasen kärnan i bolagets erbjudande

Ework hjälper företag och organisationer att hitta rätt konsulter och/eller konsultbolag till rätt projekt. Samtidigt är eWork en intressant marknads- och försäljningskanal för framförallt små och medelstora konsultföretag som annars har svårt att konkurrera med de större spelarnas bredd och flexibilitet. Bolagets fokusområden är IT och Telekom men eWork har även breddat sitt erbjudande mot tjänster inom Teknik och Verksamhetsutveckling. Det finns en tydlig trend på marknaden att företagen söker efter rationell och konsoliderad hantering av sina konsultinköp. Detta kan eWork som mellanhand erbjuda till kunden.

Ework har en databas bestående av över 100 000 konsulter till förfogande vid sin konsultleverans. Viktigt att förstå är att dessa konsulter inte är anställda på eWork utan bolaget är istället helt fokuserat på sin uppgift, nämligen sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag. En stor styrka i bolaget är även strukturkapitalet i form av processer och rutiner har byggts upp. Dessutom finns ett stort värde i all den information och erfarenhet eWork samlar kring konsulterna i sitt nätverk samt de avancerade indexerings- och sökverktyg som ständigt förfinas.

Marknadsledande i Norden

Ework har för närvarande verksamheter i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Polen med kontinuerligt över 7 000 konsulter på uppdrag. Omkring tre fjärdedelar av försäljningen kommer från Sverige men en expansion i Norden och norra Europa sker succesivt. Ework erbjuder flexibla lösningar för allt från branschledande företag med global verksamhet till mindre som verkar på en lokal marknad samt för myndigheter och organisationer.

Skräddarsydda konsultlösningar 

Sammantaget kan Eworks affär grovt delas in i tre delar:

1. Tillsättning av enskilda konsulter

Tillsättning av enskilda konsulter
Ework tillsätter enskilda konsulter – snabbt, enkelt och smidigt. Med möjlighet att välja från ett av norra Europas bredaste nätverk av konsulter kan bolaget erbjuda bästa kompetens till rätt pris – när och där kunden behöver den.

2. Hantering av konsulter utan ramavtal
Ework kan också erbjuda ett helhetsgrepp över ett företags alla konsulter utanför ramavtalen. Det innebär att de bara behöver kommunicera med en part. Det ger bättre styrning och ökad kontroll över konsultinköpet.

3. Inköp av samtliga konsulttjänster
För konsultköpare kan Ework även fungera som en operativ inköpsfunktion som tar hand om allt från upphandling av konsulter till fakturering och avtal. Ework hjälper till att definiera behovet av kompetens, vägleder konsulterna, tar hand om administration och utvärdering. Det resulterar i besparingar av både tid och pengar. Bolaget hjälper också uppdragsgivare att höja blicken och analysera framtida behov – för att säkerställa att de i god tid kan garantera sig om bästa möjliga kompetens till kommande uppdrag.

Sparar tid och pengar 

Eworks utgångspunkt är enkel – istället för att företagen ska lägga ned tid och resurser på att köpa in och hantera konsulter så tar de hand om det. Bolaget hjälper till att formulera uppdraget och sköter därefter hela upphandlingen av konsulter samt även fakturering och avtal. Resultatet blir förenklad administration, ökad effektivitet och betydande tidsbesparingar. Enligt Eworks interna mätningar sparar bolagets kunder i genomsnitt 45 procent av den tid som läggs på konsulthantering.

Konsultleverantörerna blir fler och allt mer nischade. Ework skapar transparens och jämförbarhet i hanteringen. Det stärker konkurrensen bland konsulterna och utgör grunden för att Ework alltid kan erbjuda rätt kompetens till marknadspris. På så sätt kan konsultkostnaderna minska med i genomsnitt 10 procent relativt jämförbara fall där kunden själv sökt och tillsatt konsulter.