Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork skapar möjlighet för företag att komma genom IT-krisen!

12:00 / 2 January 2001 eWork Press release

Den senare tiden har vi hört allt fler företag som varslar konsulter och drar ned lönerna för att klara kostnaderna. Företag skär därför även ned inköp av konsulttjänster och styr över till företagets interna resurser. Konsultbranschen har drabbats hårt och framtiden är oviss vilket medför prispress och tuffare konkurrens mellan bolagen.

Nu lanserar eWork lanserar version 3.02 av ProSource, systemet som underlättar och minskar kostnader vid tjänsteupphandling för alla företag och organisationer.

- Tänk vilken möjlighet att snabbare och enklare kunna söka och administrera i ett system. Dessutom får man bättre kontroll över företagets tillgängliga resurser maximalt och samtidigt hålla nere kostnaderna! säger Peter Bergman, ansvarig för affärsområdet för ProSource

Den nya versionerna gör att…

För ytterligare information, kontakta: Peter Bergman, ansvarig affärsområdet ProSource, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 51, mobil: 070-288 87 70

Åsa Gustafson, ansvarig för projektledning och kvalitetsfrågor gällande ProSource, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 52, mobil: 070-212 00 71

e-post:

- Snabbare upphandlingsprocess - Bättre kontroll -> mindre kostsamt strul - Bättre uppföljning -> bättre möjligheter att fatta rätt framtida beslut - Bättre kvalitet på konsulterna -> Bättre, billigare projekt - Tydligt konkurrensutsatt upphandlingsprocess -> Prispress mot konsultbolagen

1 Genom att minska administrationstiden man lägger ner vid en rekrytering tex istället för att det tar 30 minuter att skriva en kravspec på resursprofil tar det 5 min i ProSource 2 Kunna få marknadsmässiga konsult priser ex gå ut med förfrågan till 10 leverantörer och ta det lägsta med samma kompetens (här är det mkt pengar att tjäna) 3 Minska adminsitrationen kring att få ut statistik för ledningsbeslut tex Ericsson caset som skall dra ned med 50%. Kunna dra ut en lista med vilka typer av konsulter man köper in och vad de kostar kan hjälpa till att ta rätt beslut :-)

Att på ett effektivt sätt söka, kontraktera och administrera kvalificerade konsulter är en av de största utmaningar som stora företag möter idag. Med en uppsjö av ramavtalsleverantörer och konsulter är det näst intill en omöjlighet att lyckas utnyttja företagets tillgängliga resurser maximalt och samtidigt hålla nere kostnaderna.

Det är en webbaserad applikation ger bättre kontroll i alla stegen för upphandlingsprocessen.

som tagits fram för att upphandla och administrera ditt företags samtliga konsulter. I ett och samma verktyg kan du nu söka och kontraktera konsulter, kommunicera med ramavtalsleverantörer, administrera tidrapporter och fakturor samt ta fram statistik och rapporter om den löpande verksamheten.

Många företag står inför utmaningen att minska antalet leverantörer av IT-konsulttjänster, samtidigt som kraven på erfarenhet och kompetens ökar.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817693

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817694

Show as PDF