Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

PR-projektförslag ProSource

12:00 / 14 May 2002 eWork Press release

Lansering av eWork ProSource Syfte 

  • Att lansera eWorks applikation ProSource på den svenska marknaden som en möjlighet för företag som köper konsulter att sänka sina kostnader och få kontroll.UtmaningenAtt trots den sjunkande marknaden för konsulter lansera ProSource som ett verktyg som ger kunden kontroll och kostnadsbesparingar. För detta helhetsgrepp fordras att eWork kan definiera:
  • Hur eWork själva använder sig av ProSource och vilka fördelar det ger
  • Vilka utmaningar kunden står inför idag och att eWork förstår kundernas behov
  • Hur kunder som köper konsulter kan göra besparingar och effektivisera sin verksamhet med hjälp av ProSource
  • Vilka typer av kunder man vänder sig till
  • Hur snabb Return on Investment ProSource ger
  • Resultat av Gartner Group analysen av hur mycket ett företag kan sänka sina kostnader med hjälp av ProSourceFöreslagna aktiviteterA. Lansering av satsningen, enskilda intervjuer med 2-3 utvalda journalister och pressrelease som går ut brett till IT journalister och vertikalpress1. Att i steg ett identifiera 2-3 IT-journalister och göra exklusiva intervjuer med dem.2. Att i steg två gå ut brett med en pressrelease till IT press och vertiklpress, uppföljning per telefon.B. Att senare i höst ta hjälp av en skribent och göra en debattartikel/krönika av inköparens förändrade roll. Talesperson: Åsa Gustafson.C. När kundcase finns, följa upp med de journalister som intresserade sig för ProSource i steg A och presentera lösningen.Talesperson/erÅsa Gustafson – FörsäljningsansvarigClaes Ruthberg – VD eWork SverigeMediaFrämst IT-press där budskapet bör säljas in till Computer Sweden (Magnus Höij / Joel Åsblom) Dagens IT (Lars Anders Karlberg) därefter en bredare satsning mot vertikalpress inom de branscher där eWork vill synas: Bioteknik, Telekom, Bank/Finans och Försäkring, Kommun/Landsting samt Inköp/LogistikMomentA.- Medialista- Konsultation och omarbetande av pressrelease för att skapa struktur och enkelhet samt få fram en slagkraftig rubrik och ingress- Kontakt med journalister för presentation av intervjuidé- Återkoppling med uppföljning till journalistenKostnadUppskattad tidsåtgång: ca 8 timmarLöpande räkning: 700 krÖvriga aktiviteter bör diskuteras vidare för att kunna prissättas.Förslaget accepteras e-mail till ignaturDatum


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817793

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817794

Show as PDF