Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork Scandinavia AB återigen utvald som Ramavtalsleverantör till TeliaSonera

12:00 / 14 January 2003 eWork Press release

För att täcka behov av förvaltning och utveckling av applikationer och infrastrukturella tjänster har TeliaSonera gjort en ny årsupphandling. Förutom ett färre antal leverantörer har målsättningen för 2003 varit att kunna koncentrera koncernens köp mot de utvalda samt att minska andelen timpris-baserade resursköp.

- Avtalet är strategiskt viktigt för eWork Scandinavia AB och innebär ytterligare ett bevis på att eWorks affärsmodell fyller en viktigt funktion bland våra kunder, kommenterar Claes Ruthberg, VD för eWork. - Att TeliaSonera samtidigt minskar antalet leverantörer med nästan 70% mot föregående år ökar vår övertygelse att TeliaSonera anser att eWork tillför ett stort värde för TeliaSonera i sin ambition att reducera antalet leverantörer.

eWorks affärsmodell bygger på att inte ha några fast anställda konsulter, vilket bidrar till lägre kostnader samt en objektivitet vid urvalet till kunderna. I stället erbjuder eWork specialiserade konsulter från externa bolag. På så vis bidrar eWork aktivt till TeliaSoneras ambition att drastiskt minska antalet leverantörer utan att tappa möjligheten att anlita specialistkompetens från icke ramavtalsleverantörer.

I eWorks nätverk finns över 6 000 specialiserade IT-konsulter från mindre företag som har hög kompetens och lång erfarenhet.

För ytterligare information kontakta: Claes Ruthberg, VD eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 0703 74 64 75 E-mail:

eWork Scandinavia AB är ett snabbt växande företag som levererar specialiserade och erfarna IT-konsulter. Vi är idag 14 anställda och har starka och långsiktiga ägare i form av Telia, Investment AB Öresund, Salenia och de anställda på eWork. Bland kunderna återfinns Telia, OM, RFV, IKEA, IBM, Fortum, HP, Flextronics, ICA, Siemens-Elema m fl. eWork Scandinavia AB Riddargatan 23 A 114 57 Stockholm Tel: 08-50 60 55 00 www.ework.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817817

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817818

Show as PDF