Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Efterfrågan för de mindre IT-konsultföretagen planar ut under 2008

12:00 / 4 October 2007 eWork Press release

Fler mindre IT-konsultföretag tror på oförändrad efterfrågan på IT-konsulttjänster under 2008. Idag bedömer 44 procent av IT-konsultföretagen att efterfrågan under de kommande 12 månaderna blir oförändrad, jämfört med 21 procent i juni. Samtidigt tror färre på en ökning. Idag säger 36 procent av de mindre IT-konsultföretagen att efterfrågan ökar jämfört med 73 procent i juni. Det visar den nya eWorkbarometern där drygt 1 200 mindre IT-konsultföretag ingår.

− De mindre IT-företagen är försiktigare i sin bedömning av efterfrågan under 2008. Jämfört med för ett halvår sedan tror fler att efterfrågan under de närmaste 12 månaderna blir oförändrad och färre att den ökar. Men fortfarande är det bara en liten andel, en femtedel, som tror att den minskar säger Sofie König, marknadschef på eWork. Hon fortsätter:

− Samtidigt känner sig konsulterna trygga när det gäller sitt eget specialistområde. Färre tror på ökad konkurrens och en större andel att den blir oförändrad.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare inom IT som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas.

Den nya eWorkbaromtern visar att de mindre IT-konsultföretagen inte är rädda för utländsk konkurrens. Knappt hälften, 45 procent (jämfört med 36 procent i juni), bedömer att denna inte kommer att påverka efterfrågan på deras tjänster under de kommande 12 månaderna. 50 procent (44) tror att den kommer att påverkas lite. Endast 5 procent (10), menar att de egna möjligheterna att få uppdrag kommer att påverkas mycket av den utländska konkurrensen.

− Jag tror att en viktig förklaring till att de mindre IT-konsultföretagen tonar ned den utländska konkurrensen är att de helt enkelt inte själva märker av den. I den nya eWorkbarometern säger 75 procent att de inte gjort det vilket är en större andel än i juni då 63 procent gav samma svar. Andelen som märkt av konkurrensen lite grann har sjunkit från 30 till 22 procent, kommenterar Sofie König, marknadschef på eWork. Hon avslutar:

− De mindre svenska konsultföretagen har en konkurrensfördel gentemot de utländska konsultföretagen genom att de kombinerar specialistkompetens med flexibilitet när det gäller att snabbt kunna ta nya uppdrag. Det är egenskaper som våra kundföretag sätter stort värde på.

För ytterligare information kontakta:

Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande mäklare av IT-konsulter. eWork har idag 80 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818511

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818512

Show as PDF