Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Fler IT-konsulter väljer att blir egna företagare

12:00 / 4 November 2007 eWork Press release

Andelen IT-konsulter som är egna företagare kommer att öka under de närmaste tre åren. Det menar hälften av de drygt 1200 mindre IT-konsultföretag som ingår i den nya eWorkbarometern. En fjärdedel tror att andelen kommer att vara oförändrad. Och en lika stor andel tror på en minskning.

− Vi frågade de mindre IT-konsultföretagen om det är fördelarna med att vara sig egen eller nackdelarna med att vara anställd som är viktigast för att ta steget till att bli egen företagare. Svaret blev mycket tydligt. Nio av tio svarade att det är fördelarna med att vara egen som är viktigast, säger Sofie König, marknadschef på eWork.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare inom IT som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas.

I den nya eWorkbarometern fick de svarande också ange vilka de viktigaste skälen är för att en IT-konsult väljer att vara egen företagare. Resultatet visade att det väger helt jämnt mellan tre anledningar: bättre inkomster, själv bestämma över sin tid och större möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. Det fjärde alternativet – bättre möjligheter att påverka sin egen karriärutveckling – prioriterades inte alls lika högt.

De mindre IT-konsultföretagen fick också svara på frågan vilka de viktigaste skälen är till att inte vara egen företagare. Av de fem svarsalternativen var osäkerhet när det gäller inkomster den överlägset viktigaste. Som nummer två kom sämre skydd vid arbetslöshet tätt följt av krångligt att ha ett eget företag. Alternativen färre kollegor respektive osäker karriärutveckling vägde lättast

− Krångliga regler och dåligt skydd vid arbetslöshet är ju klassiska problem för små egna företagare, även för IT-konsulter. Men eWorkbarometern visar att de tror på att regeringen ska bidra till att skapa ett bättre företagsklimat under resten av mandatperioden; Hälften av de mindre IT-konsultföretagen tror att lagar och regler kommer att förändras under de tre kommande åren så att det blir lättare för en IT-konsult att vara egen företagare. Och endast 5 procent tror att förändrade regler kommer att göra det svårare säger Sofie König, marknadschef på eWork.

För ytterligare information kontakta: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande mäklare av IT-konsulter. eWork har idag 80 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818517

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818518

Show as PDF