Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork tecknar ramavtal med OMX

12:00 / 26 June 2007 eWork Press release

eWork har tecknat ramavtal som en av 5 s.k ”preferred suppliers” till OMX. Avtalet gäller konsulttjänster inom projektledning, systemutveckling och test. Avtalet gäller under 2 år.

− Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa OMX hitta den bästa IT kompetensen. eWork erbjuder OMX en kostnadseffektiv lösning genom att vara avtalspart gentemot konsulterna och sköta all administration kring deras uppdrag, säger Claes Ruthberg, vd på eWork Scandinavia AB.

- Det övergripande målet med denna upphandling har varit att säkra tillgången av kompetenta IT konsulter. För att säkerställa detta har vi valt att knyta ett färre antal leverantörer till oss och där etablera mer långsiktiga samarbetsformer. Vi har genomfört en analys och kommit fram till att de bolag vi nu valt ut på bästa sätt kommer stödja oss i vår framtida utveckling, säger Åke Södermark, OMX Head Development.

eWorks affärsidé är att förse företag, myndigheter och organisationer med just den IT-kompetens de efterfrågar och sköta all administration kring uppdraget. eWork har inga egna konsulter anställda. Urvalet sker bland de många kvalificerade IT-konsulterna i eWorks nätverk med 26.000 konsultprofiler. Genom en kvalitetssäkrad urvalsprocess erbjuder sedan eWork kunden den bästa kompetensen för uppdraget.

eWork toppar listan över Årets Snabbväxare* i Sverige. eWork har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 128 procent under de senaste sju åren och ligger därmed på förstaplats. Planen på börsintroduktion inom 9 månader ligger fast, säger Claes Ruthberg. För ytterligare information kontakta: Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75 E-post: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande mäklare av IT-konsulter. eWork har idag 75 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818471

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818472

Show as PDF