Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Fortsatt stark framtidstro och minskad oro för utländsk konkurrens hos mindre IT-konsultföretag

12:00 / 25 September 2007 eWork Press release

Sex av tio mindre IT-konsultföretag tror att efterfrågan på IT-tjänster kommer att öka under de närmaste tolv månaderna. Även om framtidsoptimismen fortfarande är stor, innebär det en minskning sedan april då åtta av tio trodde på en ökning. Oron för utländsk konkurrens är fortsatt liten. Det visar den nya eWorkbarometern för september där 1 600 mindre IT-konsultföretag ingår.

− eWorkbarometen visar tydligt att de mindre IT-konsultföretagen ser ljust på efterfrågan av sina tjänster under de närmaste 12 månaderna. Men jämfört med april är man lite försiktigare i sina bedömningar. Andelen som tror på en stark ökning av efterfrågan har minskat samtidigt som de som tror att efterfrågan kommer att ligga kvar på dagens höga nivå har ökat, säger Sofie König, marknadschef på eWork.

eWork är Nordens ledande konsultmäklare inom IT. eWork samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I eWorkbarometern redovisar företagen regelbundet sina framtidsbedömningar.

De mindre konsultföretagen märker inte av konkurrensen från utländska konsulter i någon större utsträckning. Sju av tio har inte själva märkt av någon konkurrens från utländska IT-konsulter hittills, vilket är en ökning sedan april då sex av tio gav samma svar.

De tror inte heller att situationen kommer att förändras under de kommande 12 månaderna. Knappt hälften, 44 procent, tror inte att konkurrensen från de utländska IT-konsulterna kommer att påverka det egna arbetet alls. Hälften tror att den kommer att påverka lite grann. Bara 5 procent tror att den kommer att påverka mycket. I april var det fler som trodde på ökad utländsk konkurrens inom de närmaste 12 månaderna.

− De mindre svenska konsultföretagen har en konkurrensfördel gentemot de utländska konsultföretagen genom att de kombinerar specialistkompetens med flexibilitet när det gäller att snabbt kunna ta nya uppdrag. Det är egenskaper som våra kunder sätter stort värde på, avslutar Sofie König.

För ytterligare information kontakta:

Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande mäklare av IT-konsulter. eWork har idag 80 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818497

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818498

Show as PDF