Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Januari – September 2008

• Fortsatt stark tillväxt under perioden.
• Nettoomsättningen ökade med 70,7 procent jämfört med 2007.
• Rörelseresultatet ökade med 42,6 procent jä...

16:38 / 10 Nov eWork Press release

eWork tecknar ramavtal med Lantmännen

eWork, Nordens ledande konsultmäklare, har tecknat ett nytt ramavtal med Lantmännen. eWork ska förse sin nya kund med konsulter inom IT och verksamhet...

10:54 / 6 Nov eWork Press release

Delårsrapport Januari – Juni 2008

• Fortsatt stark tillväxt under perioden.
• Nettoomsättningen ökade med 79,1 procent jämfört med 2007.
• Rörelseresultatet ökade med 54,5 procent...

08:00 / 11 Aug eWork Press release

Nyemissionen i eWork kraftigt övertecknad

Nyemissionen i eWork, Nordens ledande konsultmäklare, övertecknades 4,5 gånger. Sammanlagt tecknades aktier för 240 MSEK. Tilldelning kommer att medde...

12:00 / 14 May eWork Press release

Delårsrapport Januari – Mars 2008

Den starka tillväxten för konsultmäklaren eWork, som noteras på OMX First North den 22 maj, fortsatte under det första kvartalet 2008
• Nettoomsättning...

12:00 / 5 May eWork Press release

eWork noteras på First North

eWork, Nordens ledande konsultmäklare, noteras nu på OMX:s handelsplats First North. Första handelsdag är den 22 maj. Samtidigt gör bolaget en nyemis...

12:00 / 21 Apr eWork Press release

eWork tecknar avtal med Folksam

Folksam har efter en noggrann utvärdering av konsultmäklare valt eWork som enda mäklare. Folksam strävar efter att inom den egna organisationen bygga ...

12:00 / 21 Jan eWork Press release

Förnyat förtroende hos TeliaSonera

eWork har tecknat nytt ramavtal och därmed fått ett fortsatt förtroende att leverera IT konsulter inom alla områden till TeliaSonera. Avtalet omfattar...

12:00 / 21 Jan eWork Press release