Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork tecknar avtal med Folksam

12:00 / 21 January 2008 eWork Press release

Folksam har efter en noggrann utvärdering av konsultmäklare valt eWork som enda mäklare. Folksam strävar efter att inom den egna organisationen bygga upp, bibehålla och vidareutveckla sådan kompetens som är strategisk viktig för att bevara konkurrenkraft och utveckla kundnyttan.

Folksam har som mål att ingå ramavtal med utvalda konsultföretag i syfte att åstadkomma enkla rutiner, förmånliga avtal och färre avtalsparter. Med detta avtal räknar Folksam med att ytterligare effektivisera sitt konsultutnyttjande så att det värde som levereras till beställaren ökar. Folksam önskar också få tillgång till ännu fler av marknadens bästa IT-konsulter.

− Vi är naturligtvis mycket stolta över att vara en av de leverantörer som har fått förtroendet att hjälpa Folksam hitta den bästa IT kompetensen. eWork erbjuder Folksam en kostnadseffektiv lösning genom att vara avtalspart gentemot konsulterna, säger Claes Ruthberg, vd på eWork Scandinavia AB.

eWorks affärsidé är att förse företag, myndigheter och organisationer med just den IT-kompetens de efterfrågar och sköta all administration kring uppdraget. eWork har inga egna konsulter anställda. Urvalet sker bland de många kvalificerade IT-konsulterna i eWorks nätverk med 30.000 konsultprofiler. Genom en kvalitetssäkrad urvalsprocess erbjuder sedan eWork kunden den bästa kompetensen för uppdraget.

eWork toppar listan över Årets Snabbväxare* i Sverige. eWork har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 128 procent under de senaste sju åren och ligger därmed på förstaplats. Planen på börsintroduktion inom 9 månader ligger fast, säger Claes Ruthberg.

För ytterligare information kontakta:

Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75 E-post: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande mäklare av IT-konsulter. eWork har idag ett 80-tal anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818526

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818527

Show as PDF