Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Januari – September 2008

16:38 / 10 November 2008 eWork Press release

• Fortsatt stark tillväxt under perioden. • Nettoomsättningen ökade med 70,7 procent jämfört med 2007. • Rörelseresultatet ökade med 42,6 procent jämfört med 2007. • Ny prognos gällande resultat för helårets resultat före skatt: 50 MSEK (tidigare prognos 60 MSEK)

DELÅRSPERIOD (JANUARI – SEPTEMBER 2008)

• Nettoomsättningen ökade till 1 358,4 (795,8) MSEK • Rörelseresultatet ökade till 32,8 (23,0) MSEK • Resultat före skatt uppgick till 34,4 (24,2) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 (5,5) MSEK • Rörelsemarginalen minskade till 2,4 (2,9) procent • Vinst efter skatt per aktie 1,48 (1,02) SEK (justerat för genomförd split 080422)

RAPPORTPERIOD (JULI – SEPTEMBER 2008)

• Nettoomsättningen ökade till 423,5 (273,7) MSEK • Rörelseresultatet ökade till 10,0 (8,2) MSEK • Resultat före skatt uppgick till 10,7 (8,4) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (2,8) MSEK • Vinst efter skatt per aktie 0,46 (0,34) SEK (justerat för genomförd split 080422)

För mer information kontakta Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00 eller Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=892792

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=892793

Show as PDF