Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork prisas som snabbväxare för andra året i rad

08:00 / 28 May 2008 eWork Press release

eWork, Nordens ledande konsultmäklare, kom på andra plats i listan över Årets Snabbväxare* i Sverige. eWork har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 112.5 procent under de senaste sju åren och är sedan den 22 maj i år noterat på OMX First North. Listan över Årets Snabbväxare tas fram av Ahrens & Partner.

─ Att vi med en andra placering är med bland Årets Snabbväxare är ytterligare en positiv händelse kring eWork. Vi gläds både över att vår tillväxt fortsätter och att eWork som nytt börsbolag tagits emot så väl av marknaden, säger Clas Ruthberg, eWorks vd. Han fortsätter:

− Förklaringen till våra framgångar är att fler och fler företag, myndigheter och kommuner inser fördelen med vår affärsmodell som gör att de genom eWork på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt får tillgång till IT- och verksamhetskonsulter av toppklass. Samtidigt väljer allt fler en- och fåmanskonsulter att sälja sina tjänster genom eWork.

eWorks affärsidé är att förse företag, myndigheter och organisationer med just den kompetens de efterfrågar och sköta all administration kring uppdraget. eWork mäklar konsulter inom IT, teknik, telekom och verksamhetsutveckling och lanserade i början av. eWork har inga egna konsulter anställda. Urvalet sker bland de över 30 000 IT-konsulterna i eWorks nätverk. Genom en kvalitetssäkrad urvalsprocess erbjuder sedan eWork kunden den bästa kompetensen för uppdraget.

− Idag har vi 30 000 konsulter från alla de nordiska länderna i vårt nätverk. Det finns inget konsultbolag som kan matcha den siffran. Ett viktigt skäl till att så många kvalificerade konsulter vill samarbeta med oss är att vi genom våra kunder erbjuder dem utvecklande och lönsamma uppdrag, kommenterar Clas Ruthberg.

* För att komma med på lista över Årets Snabbväxare, som tas fram av Ahrens & Partners, krävs att företaget ska ha funnits i minst sju år, haft en genomsnittlig tillväxt på 25 procent över 6 år och vara lönsamt. Omsättningen måste ha varit minst 6 Mkr för sju år sedan och minst 60 Mkr föregående år. Antalet anställda ska vara minst 60. Listan har tagits fram av Ahrens&Partners varje år sedan 1994.

För ytterligare information kontakta:

Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75 E-post:

Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. eWork är noterat på OMX First North och största ägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB, Swedbank och en rad andra företag, myndigheter och kommuner.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817900

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=817901

Show as PDF