Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Nyemissionen i eWork kraftigt övertecknad

12:00 / 14 May 2008 eWork Press release

Nyemissionen i eWork, Nordens ledande konsultmäklare, övertecknades 4,5 gånger. Sammanlagt tecknades aktier för 240 MSEK. Tilldelning kommer att meddelas den 16 maj. eWork noteras nu på OMX First North med första handelsdag den 22 maj. Rådgivare vid noteringen är Avanza.

Avanza har fått över 4500 anmälningar för deltagande i nyemissionen. Eftersom kunder hos andra emissionsinstitut räknas som en innebär detta att fler anmälningar gjorts.

─ Det är mycket glädjande att intresset för emissionen varit så stor. Glädjande är också att intresset från eWorks medarbetare och konsulter varit så stort. Det visar på en stark tilltro till eWorks affärsmodell och framtidspotential, kommenterar Claes Ruthberg, vd eWork. Han fortsätter:

─ Det stora intresset innebär att alla som tecknat sig inte kommer att få en tilldelning. Men när aktien noteras på First North den 22 maj blir det ju möjligt att handla den där på sedvanligt sätt.

För ytterligare information kontakta:

Sven Hagströmer, Styrelseordförande, eWork Scandinavia AB Mobil: 070-7288192

Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818551

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=818552

Show as PDF