Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ny eWorkbarometer: Mindre IT-konsultföretag tror på fortsatt stabil efterfrågan

11:19 / 3 June 2008 eWork Press release

En allt större andel – 47 procent - av de mindre IT-konsultföretagen tror på en oförändrad efterfrågan på IT-konsulttjänster under de kommande 12 månaderna. Samtidigt har andelen som tror på ökad efterfrågan minskat till 27 procent. 26 procent tror på minskad efterfrågan. Det visar den nya eWorkbarometern där 1300 mindre IT-konsultföretag ingår.

− Jämfört med ett år sedan är de mindre IT-konsultföretagen försiktigare i sin framtidsbedömning. Allt fler tror på en stabil marknad för IT-konsulttjänster samtidigt som färre tror på en ökad efterfrågan. Men de som tror på en nedgång är fortfarande i klar minoritet, kommenterar Sofie König marknadschef på eWork. Hon fortsätter:

− Trenden att konsulterna känner sig trygga för egen del håller i sig. Två tredjedelar tror att konkurrensen för deras del kommer att vara oförändrad eller minska under de kommande 12 månaderna.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare som samarbetar med mindre IT-konsultföretag (enmans- och fåmansbolag) i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas.

Inte i någon av de fyra eWorkbarometrarna som gjorts sedan juni 2007 har utländska IT-konsulter upplevts som något större hot av de svenska mindre IT-konsulföretagen. I den senaste mätningen svarar tre fjärdedelar att de inte märkt av konkurrensen under de senaste två åren. Visserligen tror hälften att den kommer att öka något under det kommande 12 månaderna. Men andelen som tror att den inte kommer att öka alls är nästan lika stor (46 procent).

IT-konsulter kommer att bli allt mer specialiserade under de kommande fem åren. Det tror hälften av de mindre IT-konsultföretagen. En fjärdedel tror att det inte blir någon större förändring jämfört med idag.

eWorkbarometern visar också att IT-konsultföretagen tänker rusta sig för ökade krav på specialisering genom att själva kunna arbeta inom flera områden. 40 procent säger sig redan behärska flera specialistområden och ytterligare 35 procent kommer att satsa på fler. Det är bara 25 procent som uppger att de är specialister inom ett område och tänker fortsätta med det.

─ IT-konsultföretagens uppfattning om behovet av specialisering stämmer väl överens med vår egen bedömning inom eWork. Oavsett vilket projekt våra konsulter är engagerade i krävs det specialistkompetens men många gånger krävs det specialistkunnande inom flera områden än ett, avslutar Sofie König.

För ytterligare information kontakta:

Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. eWork är noterat på OMX First North och största ägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB, Swedbank och en rad andra företag, myndigheter och kommuner.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=821150

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=821151

Show as PDF