Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Januari – Juni 2008

08:00 / 11 August 2008 eWork Press release

• Fortsatt stark tillväxt under perioden. • Nettoomsättningen ökade med 79,1 procent jämfört med 2007. • Rörelseresultatet ökade med 54,5 procent jämfört med 2007. • Flera viktiga ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader.

DELÅRSPERIOD (JANUARI – JUNI 2008) • Nettoomsättningen ökade till 934,8 (522,1) MSEK • Rörelseresultatet ökade till 22,8 (14,7) MSEK • Resultat före skatt uppgick till 23,7 (15,9) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,8 (-8,2) MSEK • Rörelsemarginalen minskade till 2,4 (2,8) procent • Vinst efter skatt per aktie 1,03 (0,72) SEK (justerat för genomförd split 080422)

RAPPORTPERIOD (APRIL – JUNI 2008) • Nettoomsättningen ökade till 489,8 (274,8) MSEK • Rörelseresultatet ökade till 10,7 (8,6) MSEK • Resultat före skatt uppgick till 11,7 (9,2) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (0,9) MSEK • Vinst efter skatt per aktie 0,50 (0,42) SEK (justerat för genomförd split 080422)


För mer information kontakta Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00 eller Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00

eWork är Nordens ledande konsultmäklare. eWork samarbetar med specialiserade små och medelstora konsultföretag och kan därför erbjuda våra kunder Nordens mest kompetenta och erfarna konsulter inom de flesta specialistområden: IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. "Konsulter till alla kunder och kunder till alla konsulter"Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=847124

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=847125

Show as PDF