Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Försiktig framtidsoptimism hos de mindre IT-konsultföretagen

11:14 / 29 September 2008 eWork Press release

De mindre IT-konsultföretagen är fortsatt optimistiska men försiktigare i sina framtidsbedömningar. Drygt hälften (55 procent) tror på ökad eller oförändrad efterfrågan på IT-konsulttjänster de närmaste 12 månaderna medan knappt hälften (45 procent) tror att den minskar. 48 procent bedömer att konkurrensen inom det egna specialistområdet kommer att öka medan en något större andel, 52 procent, tror att den blir oförändrad. Men på några års sikt är utvecklingen ljusare. Två av tre IT-konsultföretag tror efterfrågan på deras tjänster kommer att vara större eller lika stor som idag. Det visar den nya eWorkbarometern där 1000 mindre IT-konsultföretag ingår.

− Även om de mindre IT-konsultföretagen är försiktigare i sina framtidsbedömningar om den allmänna efterfrågan på IT-konsulttjänster håller trenden om optimism om efterfrågan på de egna tjänsterna i sig. Den bedömningen är värd att ta på stort allvar med tanke på den detaljkunskap företagen har om sin del av marknaden, säger Sofie König marknadschef på eWork.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare inom IT som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas.

Inte i någon av eWorkbarometrarna som gjorts sedan juni 2007 har utländska IT-konsulter upplevts som något större hot mot de svenska mindre IT-konsultföretagen. I den senaste mätningen uppger 76 procent att de själva inte märkt av någon utländska konkurrens under de senaste två åren. Och de tror inte att den kommer att öka i någon större utsträckning under de närmaste 12 månaderna.

IT-konsultföretagen tror också att IT-konsultmäklare kommer att klara en minskad efterfrågan bättre än de större IT-konsultföretagen. Fyra av tio menar att konsultmäklarna har en fördel medan två av tio anser att de stora IT-konsultbolagen kommer att klara sig bättre. Fyra av tio bedömde att båda kommer att klara sig lika bra.

─ Att fylla sitt behov av IT-konsulter via en konsultmäklare är en flexibel lösning som vi i många sammanhang hävdat kommer att vara attraktiv också i lite oroligare tider. Våra kundkontakter under den senaste tiden ger oss rätt i det. Kundföretagen är försiktigare i sina framtidsbedömningar men fortsätter att efterfråga våra tjänster i ungefär samma omfattning som tidigare, avslutar Sofie König.

För ytterligare information kontakta:

Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post:

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Den 22 maj noteras bolaget på OMX First North. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, Ericsson, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=870247

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=870249

Show as PDF