Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Försvarsmakten tecknar ramavtal med eWork

eWork var den stora vinnaren i Försvarsmaktens upphandling av IT-Konsulter för de kommande fyra år. I hård konkurrens med över femtio deltagande lever...

14:29 / 26 Nov eWork Press release

Delårsrapport Januari – September 2009

• Något minskad omsättning jämfört med föregående år
• Minskad efterfrågan från kunder särskilt i konjunkturkänsliga branscher
• Flera ramavtal teckna...

08:00 / 10 Nov eWork Press release

eWork utser HQ Bank till Likviditetsgarant

eWork Scandinavia AB (publ) har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för OMX Nordic...

08:00 / 19 Oct eWork Press release

eWork tecknar nytt ramavtal med NASDAQ OMX

eWork har tecknat ramavtal som preferred supplier till NASDAQ OMX. Avtalet gäller under 2 år. -  Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fåt...

08:30 / 15 Oct eWork Press release

eWork byter Certified adviser till Remium

eWork vars aktie är noterad på NASDAQ OMX First North, byter Certified Adviser från den 13 oktober till Remium AB.
Denna information skickades av Cis...

13:34 / 12 Oct eWork Press release

Delårsrapport Januari – Juni 2009

Något minskad omsättning jämfört med föregående årMinskad efterfrågan från kunder särskilt i konjunkturkänsliga branscherFlera nya ramavtal tecknades...

08:00 / 10 Aug eWork Press release

Ny Vd för eWorks kontor i Danmark

Bettina Thorkelin är nyanställd som Vd på eWorks kontor i Danmark. Bettina har lång och framgångsrik erfarenhet av IT branschen. Hon kommer närmast fr...

15:51 / 14 May eWork Press release

eWorks årsredovisning för 2008 publiceras idag

eWorks årsredovisning har publicerats idag på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan laddas ned från eWorks hemsida: www.ework.se eller beställas från...

09:19 / 12 May eWork Press release

Delårsrapport Januari - Mars 2009

- Fortsatt tillväxt under Q1 men tillväxttakten avtar jämfört med 2008. - Nettoomsättningen ökade med 6,3 procent jämfört med 2008. - Fortsatt kraftig...

08:00 / 11 May eWork Press release

eWork tecknar ramavtal med Försäkringskassan

eWork, Nordens ledande konsultmäklare, har tecknat ett nytt ramavtal med Försäkringskassan inom ”standardprodukter” och ”egenutvecklade produkter”. ...

11:54 / 16 Mar eWork Press release

Jan Pettersson lämnar eWorks styrelse

Jan Pettersson har begärt att med omedelbar verkan få lämna eWorks styrelse av privata skäl. "Vi är mycket tacksamma för Jans bidrag till eWorks utvec...

09:45 / 4 Mar eWork Press release