Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWork utser HQ Bank till Likviditetsgarant

08:00 / 19 October 2009 eWork Press release

eWork Scandinavia AB (publ) har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för OMX Nordic Exchange Stockholm ABs (Börsens) system för likviditetsgaranti, från och med den 19 oktober 2009.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i bolagets aktie för att därmed förbättra möjligheterna för såväl befintliga som nya aktieägare att köpa och sälja aktier i eWork.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten fortlöpande ställer köp- och säljkurs i eWorks aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

Stockholm den 16 oktober 2009


För ytterligare information kontakta: Claes Ruthberg, vd, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 05, mobiltelefon: 0703-74 64 75 E-post: claes.ruthberg@ework.se Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på OMX First North. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1036900

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1036901

Show as PDF