Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Januari – September 2009

08:00 / 10 November 2009 eWork Press release

• Något minskad omsättning jämfört med föregående år • Minskad efterfrågan från kunder särskilt i konjunkturkänsliga branscher • Flera ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader • Två besparingsprogram har genomförts vilket belastar tredje kvartalets resultat med omstruktureringskostnader på 3,4 MSEK. Besparingsprogrammen kommer sammanlagt sänka kostnaderna under 2010 med drygt 21 MSEK jämfört med 2009

DELÅRSPERIOD (JANUARI – SEPTEMBER 2009)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 228,9 (1 358,4) MSEK • Rörelseresultatet blev 10,8 (32,8) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till 7,3 (24,8) MSEK • Exklusive omstruktureringskostnader om 3,4 MSEK uppgick rörelseresultatet till 14,2 (32,8) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,2 (9,2) MSEK • Rörelsemarginalen var 0,9 (2,4) procent • Resultat efter skatt per aktie blev 0,44 (1,49) SEK

RAPPORTPERIODEN (JULI – SEPTEMBER 2009)

• Nettoomsättningen uppgick till 326,6 (423,5) MSEK • Rörelseresultatet blev 0,9 (10,0) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (7,7) MSEK • Exklusive omstruktureringskostnader om 3,4 MSEK uppgick rörelseresultatet till 4,2 (10,0) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,1 (-3,3) MSEK • Rörelsemarginalen var 0,3 (2,4) procent • Resultat efter skatt per aktie blev -0,01 (0,46) SEK


eWork är Nordens ledande konsultmäklare. Vi samarbetar med specialiserade små och medelstora konsultföretag och kan därför erbjuda våra kunder Nordens mest kompetenta och erfarna konsulter inom de flesta specialistområden: IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

För mer information kontakta Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00 eller Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00, +46 7 515 49 83 eller Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1047630

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1047631

Show as PDF