Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ny eWorkbarometer: Stark tro på ökad efterfrågan under 2010 hos de mindre IT-konsultföretagen

12:26 / 21 December 2009 eWork Press release

Efterfrågan på IT-konsulter ökar under 2010. Det tror hela 78 procent av de mindre IT-konsultföretagen, vilket är dubbelt så många som för ett halvår sedan. Optimismen om efterfrågan på de egna specialisttjänsterna är lika stor. 76 procent tror på en ökning. Allt fler tror också på ökad konkurrens från utländska IT-konsulter. Men den ökade framtidsoptimismen påverkar inte satsningen på den egna kompetensutvecklingen. Det visar den nya eWorkbarometern där 1100 mindre IT-konsultföretag ingår.

− De mindre IT-konsultföretagen är nu definitivt säkra på att efterfrågan ökar under 2010. I junimätningen kunde vi se att pessimismen från årets början bytts i framtidstro. Under det senaste halvåret har den positiva trenden förstärkts alltmer både när det gäller efterfrågan på IT-konsulter i allmänhet och på den egna specialistkompetensen, säger Sofie König marknadschef på eWork.

De mindre IT-konsultföretagen bedömer också att konkurrenstrycket kommer att minska. I mars menade 56 procent att konkurrensen inom det egna specialistområdet skulle öka under de kommande 12 månaderna. I december tror endast 41 procent på ökad konkurrens under 2010. Samtidigt tror allt fler att konkurrensen från utländska IT-konsulter kommer att öka.

– Året inleddes med en stark prispress på IT-konsulttjänster. Nu har läget stabiliserats för de mindre IT-konsultföretagen. Inom eWork märker vi att efterfrågan på deras tjänster växer. Allt fler av våra kunder tar in specialister samtidigt som de själva väljer att ansvara för sina affärskritiska IT-projekt. När molnet växer behövs fler resurskonsulter. I båda fallen är efterfrågan på just de mindre konsultföretagens kompetens stor, kommenterar Sofie König.

IT-konsulternas satsning på egen kompetensutveckling visar samma mönster som för ett år sedan, trots att bedömningen av efterfrågan på de egna tjänsterna skiljer sig åt drastiskt. 60 procent menar att konjunkturen inte påverkar deras satsning på kompetensutveckling. 47 procent har en fast plan med olika aktiviteter, medan 40 procent har några enstaka aktiviteter inplanerade. Och vanligast är att man lägger mellan 2-10 dagar per år på egen kompetensutveckling.

– IT-konsulterna som samarbetar med eWork är specialister som vet att de måste satsa lika mycket på kompetensutveckling oavsett om det är låg- eller högkonjunktur. När det gäller antalet dagar de sätter av är det viktigt att komma ihåg att en viktig del av deras kompetensutveckling sker genom utmaningarna de möter inom uppdragen vi förmedlat, avslutar Sofie König, marknadschef på eWork

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare inom IT, teknik och verksamhetsutveckling som samarbetar med mindre konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas. Drygt 1100 konsulter ingår i decemberundersökningen.


För mer information kontakta: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobil: 070-5154983 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 110 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. eWork är noterat på OMX First North. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, Nasdaq OMX, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1065613

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1065614

Show as PDF