Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Bokslutskommuniké Januari 2008 – December 2008

08:00 / 23 February 2009 eWork Press release

 • Fortsatt stark tillväxt under perioden.
 • Nettoomsättningen ökade med 58,3 procent jämfört med 2007.
 • Rörelseresultatet ökade med 30,8 procent jämfört med 2007.
 • Flera viktiga ramavtal har tecknats under perioden.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 SEK per aktieHELÅRSPERIOD (JANUARI– DECEMBER)
 • Nettoomsättningen ökade till 1 887,4 (1 192,4) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 49,3 (37,7) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 50,8 (39,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,7 (44,2) MSEK
 • Rörelsemarginalen minskade till 2,6 (3,2) procent
 • Vinst efter skatt per aktie 2,17 (1,67) SEK (justerat för genomförd split 080422)AKTUELL RAPPORTPERIOD (OKTOBER – DECEMBER 2008)
 • Nettoomsättningen ökade till 529,1 (396,6) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 16,6 (14,8) MSEK
 • Resultat före skatt ökade till 16,5 (14,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (49,7) MSEK
 • Vinst efter skatt per aktie 0,69 (0,65) SEK (justerat för genomförd split 080422)För mer information kontaktaClaes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00ellerUlf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=935126

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=935127

Show as PDF