Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ny eWorkbarometer: De mindre IT-konsultföretagen skymtar ljuset i tunneln

09:00 / 26 March 2009 eWork Press release

Skymtar de mindre IT-konsultföretagen ljuset i tunneln? Enligt den nya eWorkbarometern är svaret ja! Två tredjedelar tror på ökad eller oförändrad efterfrågan på de egna tjänsterna under de kommande 12 månaderna. Samtidigt har optimismen om utvecklingen av den totala efterfrågan på IT-konsulter ökat jämfört med i december. Nu tror 36 procent på en ökning jämfört med 26 procent i december. Undersökningen visar också att möjligheten till spännande uppdrag är viktigare än lönen för konsulterna och att det ideala uppdraget är mellan 4-12 månader.

− De mindre IT-konsultföretagen är betydligt mer optimistiska om framtiden jämfört med i december. 7 av 10 tror på ökad eller oförändrad efterfrågan av de egna tjänsterna och de som tror på en minskning är i klar minoritet. Samtidigt är det en stadig majoritet som tror på en tuffare konkurrens. Sammantaget visar eWorkbarometern tydligt att ju närmare företagens egen verklighet vi frågar, desto mer optimistiska är de, säger Sofie König marknadschef på eWork. Hon fortsätter:

− Visserligen är pessimismen betydligt större när det gäller den totala efterfrågan på IT-konsulter. Samtidigt har andelen som tror på ökad eller oförändrad efterfrågan ökat med tio procentenheter till 36 procent.

Det är eWork, Nordens ledande konsultmäklare inom IT som samarbetar med mindre IT-konsultföretag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som tar fram eWorkbarometern där de mindre IT-konsultföretagens framtidsbedömningar redovisas. Drygt 1400 konsulter ingår i undersökningen.

− Utifrån eWorks perspektiv delar vi konsulternas stigande optimism. Vad vi märker är att kunderna prioriterar hårdare och allt mer letar efter möjligheter att effektivisera sin konsulthantering så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt, säger Sofie König, marknadschef på eWork.

eWorkbarometern har också frågat vad som är viktigast för valet att arbeta som konsult. Svaret är tydligt: möjligheterna till spännande uppdrag samt friheten och oberoendet är de klart viktigaste skälet. Lönen kommer på en klar tredjeplats. Prioriteringsordningen var densamma när konsulterna fick samma fråga i undersökningen 2007.

Konsulterna vill helst av allt ha uppdrag som är mellan7-12 månader (42 procent), därnäst uppdrag som är mellan 3-6 månader (28 procent). 22 procent föredrar uppdrag som är längre än 12 månader.

− Det är specialiserade, erfarna IT-konsulter som vi arbetar med och som besvarar eWorkbarometern. För dem är möjligheten till utvecklande uppdrag mycket viktigt, vilket också svaren här visar. Samtidigt vill de ha nya spännande uppdrag, vilket förklarar att de flesta vill ha uppdrag som är mellan 7-12 månader långa och därnäst 3-6 månader.

Inte i någon av eWorkbarometrarna sedan juni 2007 har utländska IT-konsulter upplevts som något större hot av de svenska mindre IT-konsultföretagen. I den senaste mätningen uppger 75 procent att de själva inte märkt av någon utländsk konkurrens under de senaste två åren. Och de tror inte att den kommer att öka i någon större utsträckning under 2009.


För ytterligare information kontakta: Sofie König, marknadschef, eWork Scandinavia AB Tel: 08-50 60 55 00, mobiltelefon: 070-5154983 E-post: sofie.konig@ework.se

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare. eWork har idag 135 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. eWork är noterat på OMX First North. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=949811

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=949812

Show as PDF