Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Delårsrapport Januari - Mars 2009

08:00 / 11 May 2009 eWork Press release

- Fortsatt tillväxt under Q1 men tillväxttakten avtar jämfört med 2008. - Nettoomsättningen ökade med 6,3 procent jämfört med 2008. - Fortsatt kraftig prispress från bolagets kunder. - Flera viktiga ramavtal tecknades med stora kunder på såväl nordisk nivå som på eWorks fyra nationella, nordiska marknader.

DELÅRSPERIOD (JANUARI MARS 2009) - Nettoomsättningen ökade till 473,1 (445,0) MSEK - Rörelseresultatet minskade till 6,0 (12,1) MSEK - Resultat efter skatt uppgick till 4,8 (8,7) MSEK - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,5 (19,1) MSEK - Rörelsemarginalen försämrades till 1,3 (2,7) procent - Vinst efter skatt per aktie 0,29 (0,57) SEK

För mer information kontakta Claes Ruthberg, koncernchef och VD, +46 8 50 60 55 00 eller Sofie König, informationschef, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00, +46 7 515 49 83 eller Ulf Henning, CFO, eWork Scandinavia AB, +46 8 50 60 55 00Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=970271

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=970272

Show as PDF