Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

eWorks årsredovisning för 2008 publiceras idag

09:19 / 12 May 2009 eWork Press release

eWorks årsredovisning har publicerats idag på bolagets hemsida. Årsredovisningen kan laddas ned från eWorks hemsida: www.ework.se eller beställas från bolaget, tel 08-50 60 55 00.


För mer information, kontakta: Ulf Henning, CFO och ansvarig för Investor Relations, eWork Scandinavia AB. Tel: 08-50 60 55 12, E-post: ulf.henning@ework.se.

eWork Scandinavia AB är Nordens ledande konsultmäklare och är noterat på OMX First North. eWork har idag 135 anställda med verksamhet i alla nordiska länder. Huvudägare är Investment AB Öresund och Salénia. Bland kunderna finns exempelvis TeliaSonera, OMX, FMV, Statskontoret, Alecta, Scania, IBM, SEB och Swedbank.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=971178

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=971180

Show as PDF